ENSCINUAZION A LA NEWSLETTER

Informazions sul tratament di dac personèi

aldò de l'articol 13 del Regolament (UE) 2016/679

La Newsletter de l'ISTITUT CULTURAL LADIN vegn manèda via e-mail - automaticamenter e debant - a chi che la domana scrivan ite l formulèr te chesta piata.

I dac scric ite vegnarà duré con struments informatics e telematics demò per meter a jir l servije domanà e, per chesta rejon, i vegnarà tegnui sù demò enscin canche l servije sarà en doura.

La basa giuridica de chest tratament troa rejon de esser ti doveres istituzionèi de l'ISTITUT CULTURAL LADIN, e la respon al zil de meter al luster la ativitèdes culturèles realisèdes da l'ent tel chèder de la valorisazion linguistica de la mendranza che l stravèrda, e ence su la basa del consens che l'Utent à dat per un o de più zii spezifics

L Titolèr del tratament di dac personèi l’é l' ISTITUT CULTURAL LADIN con senta en Strèda de la Pieif, 7 / Vich– 38036 Sèn Jan TN

RESPONSABOL DE LA PROTEZION DI DAC l’é QSA S.r.l - Engineering Consulting Training, con senta a 38037 Predazzo, Via Marconi 37 (TN)

I dac vegnarà traté demò dal personal e dai colaboradores de l'Ent o de la firmes nominèdes desche responsaboi del tratament (p.ej. te n besegn de manutenzion tecnologica del sit).

I enteressé à l derit de aer da pèrt de l'Ent, ti caji pervedui, l’azess, la corezion o la descancelazion di dac personèi e ence la limitazion de sie tratament , e i à ence l derit de se oponer al tratament (art. 15 e artt. dò del Regolament). La domana cogn vegnir prejentèda contatan l Responsabol de la protezion di dac tras i contac dic dant.

I enteressé che peissa che l tratament di dac personèi che li revèrda, metù a jir tras chest sit, vegne fat en violazion de chel che l’é pervedù dal Regolament, i à l derit de portèr dant n reclam al Garant, descheche l’é pervedù da l'art. 77 del Regolament enstes, o de se oujer a la sentes giudizières aldò (art. 79 del Regolament).

DESCANCELAZION DEL SERVIJE

Per no ciapèr più la newsletter, clichèr sul drucher "Cancella iscrizione" junsom al test de la newsletter ruèda.

Tel cajo de problemes tecnics, se pel manèr ite na segnalazion e-mail a: info@istladin.net 

Evenc

No l'é evenc en program.

Shop

Newsletter

Per restèr en contat con l'Istitut e l Museo e ciapèr nesc agiornaments te envion a te enscinuèr a nosc nef servije de newsletter.

Cookies | Web Policy | Impressum | Sitemap | P.IVA 00379240229