BIBLIOTECA E archivie averc AL PUBLICh SU APUNTAMENT

Aldò de la ùltima despojizions governatives, la biblioteca e l’archivie i é averc al publich su apuntament, tel respet de la mesures de segureza pervedudes.

Orarie (Dai 15 de mèrz ai 6 de oril 2021)

da lunesc a jebia

su apuntament 08.00 - 19.00

vender

su apuntament 08.00 - 12.00

 

NO L’É CONSENTÌ jir ite ti ofizies e te biblioteca se la temperatura  del corp la é sora i 37,5 degrees e/o se l’é prejent sintomes de l’infezion COVID-19; autertant vèl se chesta condizions les tocia jent de cèsa o jent con chela che se à abù contac strenc.

Tanche ite, vegnarà mesurà la termpieratura del corp da man de n operator de l’Istitut. 

L’È DE OBLIGH SE METER L COURIBOCIA E SE NETEÈR LA MANS TE PORTECH

L’azess a la biblioteca e a l’archivie l’é consentì fin a ruèr a n numer màscim de 10 persones a l’outa.

 MODALITèDES DE AZESS

Per poder ite te biblioteca ge vel se prenotèr tras Whatsapp al numer 0462.764267

 

TOR A D’IMPREST LIBRES

Se pel domanèr i libres a d’imprest demò per mail a: biblioteca@istladin.net, opura per telefon al numer 0462.764267.

I libres domané se i tol demò te l’entrèda de biblioteca.

Te l’entrèda l’é n contegnidor aposta olache la bibliotecaria met i libres domané. Per poder apede l’é de òbligh aer sù l couribocia, se neteèr la mans coi dispenser de gel e stèr semper dalonc un da l’auter amàncol 1 m.

 

RETER I LIBRES

I libres vegn retui demò te portech de Istitut e no te biblioteca. Giusta ite te Istitut l’é n contegnidor aposta per lascèr jù i libres. Chisc i vegn touc deretorn a la fin de la giornèda e metui en carantena per l temp che serf, dant de i meter endò a la leta per dèr a d’imprest.

Evenc

No l'é evenc en program.

Shop

Newsletter

Per restèr en contat con l'Istitut e l Museo e ciapèr nesc agiornaments te envion a te enscinuèr a nosc nef servije de newsletter.

Cookies | Web Policy | Impressum | Sitemap | P.IVA 00379240229